Bygdas samlingssted

HJERPETJØNN VELFORENING får 100000 kroner til utstyr til velforeningens lokale

Hjerpetjønn velforenings lokale har vært et samlingssted i bygda gjennom mange generasjoner. Huset brukes til trening, ulike aktiviteter for barn gjennom hele året, juletrefest, julemarked og utleie. Alt av vedlikehold og utbedring av bygget skjer på dugnad. De har behov for nytt utstyr til huset.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?