Bygdastølen ski- og tursenter

Bygdastølen ski- og tursenter får 60.000 kroner til orgeltramp og hopp.

Bygdastølen ski -og tursenter består av et langrenn- og skiskytteranlegg, samt et skileikområde. Det er også turløyper knyttet til skisenteret. Skiskytteranlegget er på det nærmeste fullført, området for skileik er fremdeles under utvikling, men er i full bruk. For at skileikområdet skal bli komplett kreves det at en får montert lysmaster/belysning samt at en må kjøpe inn en del skileikutstyr. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til orgeltramp og hopp.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?