Bygdehuset Fjellhall

BYGDEHUSET FJELLHALL får 400000 kroner til branntekniske tiltak

Bygdehuset Fjellhall ble opprinnelig bygget av Hillestad Ungdomslag og sto ferdig i 1907, året etter at Ungdomslaget ble stiftet. Etter hvert var det bygdas innbyggere som tok over huset og driften. Det er et veldrevet bygdehus og forsamlingslokale som benyttes av ungdom, folk og foreninger i Holmestrand og omegn. Bygdehuset har hatt og har fremdeles stor betydning for mange lokale kulturelle lag og foreninger, og er et sted som leies til konfirmasjoner, brylluper, fester og ulike jubileer. Stedet er restaurert og satt i stand, mye på dugnad, og de får nå støtte til nødvendige branntekniske tiltak.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?