Bygdetun får kjellerlokaler

Stiftelsen Evju Bygdetun får 300.000 kroner til arkivkjeller og undervisningsrom.

Bygdetunet får et nytt tilskudd i form av et grendehus. Dette skal flyttes til tunet og benyttes som treningslokaler for et danselag og til andre arrangementer. Før det skal flyttes må det graves kjeller og settes opp fundamentering.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?