Bygdøy skoles musikkorps

Bygdøy skoles musikkorps får 70.000 kroner til uniformer.

Korpset rekrutterer i hovedsak elever fra Bygdøy Skole, og er et relativt lite, men aktivt korps med rundt 22 barn i hovedkorpset. De har lykkes bra med rekruttering til korpset de siste to år. I 2013 feiret korpset 65 år i originale uniformer, men nå får de nye.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?