Bygget utkikkstårn på dugnad

Vestskogen Vilt- og Fiskevernforening fikk 150.000 kroner i 2017 til utkikkstårn.

Alle foto: Thorbjørn Evensen

Vestskogen Vilt- og Fiskevernforening i Sande i Vestfold bygget på dugnad opp et flott utkikkstårn i 2018, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Tårnet ligger 530 moh og har fantastisk utsikt i alle retninger. Tårnet er åpent for alle, og er et fint turmål.

Den frivillige foreningen har 65 medlemmer og er en del av Norges Jeger- og Fiskeforbund. De jobber for å tilrettelegge for et aktivt friluftsliv og satser spesielt på barn og unge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?