Bygging av tradisjonsbåter

Forbundet Kysten har fått støtte til å sikre båtbygger­tradisjonen og stimulere til økt bruk av norske tradisjonsbåter.

Alle foto: Tora Heide

Forbundet Kysten har fått støtte til bygging av tradisjonsbåter som skal gis videre til frivillige organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. 

Målet er å sikre båtbyggertradisjonen gjennom kunnskapsoverføring til nye generasjoner, og båtbyggerne har med lærlinger på prosjektet.

Arbeidet styrker lokale båtbyggermiljøer over hele landet og bevarer de ulike variantene av små, åpne tradisjonsbåter i tre som finnes. Det har avdekket et stort behov for å vedlikeholde tradisjonen og få flere til å bruke denne typen båter.

Gjennom prosjektet har det blitt bygget mange tradisjonsbåter som er i bruk og gir barn og unge en mulighet for et aktivt friluftsliv i båt.

UNESCO vedtok i desember 2021 å innskrive nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Innskrivingen er en anerkjennelse av båtbyggerfaget og av hvor viktig det er å føre denne kunnskapen videre.

Tildelinger

2017: Forbundet Kysten fikk 7,88 millioner kroner til bygging av til sammen 32 tradisjonsbåter som gis videre til frivillige organisasjoner og utdanningsinstitusjoner.

2022: Forbundet Kysten fikk tildelt 12 millioner kroner til til å videreføre arbeidet i tre år, med bygging av tradisjonsbåter som skal gis videre.

Se også

I 2020 fikk Forbundet Kysten støtte til restaurering av naust og sjøhus, for å sikre aktivitet for barn og unge: Nytt liv i naust og sjøhus

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?