Bygningsvern for mange

Fortidsminneforeningen fikk 3 millioner kroner i 2011 til prosjektet Er du glad i gamle hus – bygningsvern for mange.

Fortidsminneforeningen ønsker gjennom dette prosjektet å gi kulturminnekunnskap og praktisk bygningsvern et løft landet rundt. De ønsker å gi det frivillige kulturminnevernet en unik mulighet til å kombinere praktisk bygningsvern med kulturminneformidling. Dette vil de gjøre ved å la lokallagene invitere publikum – store og små, unge og gamle – til dugnader, visning, kursing og arrangementer i forbindelse med kulturminnevernprosjekter som skal gjennomføres. Sparebankstiftelsen DNB gir totalt 3 millioner kroner over 3 år som breddegave til Fortidsminneforeningen for gjennomføring av prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?