ByLab Oslo – Hovinbyen

BYLAB OSLO- HOVINBYEN fikk 600 000 kroner til å oppgradere felleslokaler og tilknyttede utearealer i 2024

ByLab Oslo har som mål å være en nøytral arena for byutvikling. Foreningen skal legge til rette for bedre samarbeid om byutvikling, er opptatt av demokrati og av å få frem flere stemmer når et stort område som Hovinbyen skal utvikles. For å oppnå dette er det blant annet behov for å utbedre lokalene de holder til i på det gamle Økernsenteret. Også utearealene skal utbedres og dette skal skje i tett samarbeid med lokalbefolkning, skoler og andre sivilsamfunnsaktører i området. BYLAB OSLO- HOVINBYEN har fått tildelt 600000 kr til å oppgradere felleslokaler og tilknyttede utearealer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?