by:Larm UNG 2022

STIFTELSEN BYLARM får 100000 kroner til planlegging og gjennomføring av fagprogram for deltakere på by:Larm UNG 2022

By:Larm UNG rekrutterer 25 ungdommer mellom 15 og 20 år. Det kan være artister, managere, booking, arrangører eller andre med interesse for musikkbransjen. Deltakerne velges på bakgrunn av innsendt motivasjonsbrev. UNG er et sted der unge, dedikerte folk får et innblikk i musikkbransjen. Deltakerne skal få faglig kunnskap, innsikt og muligheten til å møte aktuelle bransjepersoner og få praktisk erfaring. Dette skal kulminere i arrangering av en egen scene, del 2 av prosjektet. I tillegg til disse 25 er det opptil fem ungdommer som tidligere har vært med på by:Larm UNG som får være med som “fadder”, kalt Nivå 2, det påfølgende året. Disse personene bidrar i planleggingen av både det faglige UNG-programmet og programmet på UNG-scenen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?