Byrobåter til Florø

Byen vår Florø får 135.000 kroner til byrobåter med sikkerhetstilbehør.

Byen vår Florø er en nystiftet byforening som skal jobbe med aktiviteter og opplevelser i Florø by.

Florø er Norges vestligste by og har nærliggende holmer og skjær. Nå ønsker de seg byrobåter (i likhet med bysyklene som er kjent fra før). De får 135.000 kroner til byrobåter med sikkerhetstilbehør.

Florø har en sentral plass i forhold til båthavn og kaianlegg, der byrobåtene kan ligge fast. Rett ved Florø sentrum er nærliggende holmer og skjær hvor man kan legge ut krabbeteiner, gode fiskeplasser, og man kan gå i land på øyene, grille og ha natursti på øyene. Dette Florø-bassenget sikrer god og trygg ferdsel med robåt og er skjermet for uvær.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?