Bytårn i Moss

Selskabet til Moss Bys Vel får 225.000 kroner til istandsetting av Bytårnet i Moss.

Bytårnet i Moss ble gitt til borgerne i Moss av Moss kommune under byjubileet i 1920. Det har vært lukket i flere år på grunn av manglende vedlikehold. Nå har Selskabet til Moss Bys Vel satt i gang en innsamlingsaksjon og samtidig lagt opp til en vaktordning, slik at tårnet kan holdes åpent med frivillig mannskap i sommerhalvåret de siste fire dagene i uken.

Murene skal nå repareres innvendig og utvendig, trapp og vinduer skal fornyes og likeså belysning inne og ute. Også området omkring med benker og smijernsgjerde rundt minneeiken fra omtrent samme tid skal settes i stand.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?