Bytte ut ødelagt utstyr

NEDRE GLOMMA TURNFORENING fikk 82 000 kroner til rehabilitering av skumgropene i 2024

Nedre Glomma Turnforening, som har over 5000 ukentlige besøkende, mottar støtte for å rehabilitere gammelt utstyr, slik at de kan opprettholde dagens aktivitetsnivå. En stor del av utstyret har vært i bruk siden foreningen ble stiftet i 2006, og har nådd sluttstadiet av sin levetid. Nedre Glomma Turnforening har fått tildelt 82 000 kroner til rehabilitering av skumgropene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?