Byverkstedet i Gamle Oslo

Byverkstedet får 300.000 kroner til innkjøp av maskiner, verktøy og inventar, våren 2015.

Byverkstedet springer ut av erfaringene fra foreningene Tøyenkontoret og Sykkelkjøkkenet Oslo, som iløpet av de to siste årene har organisert og avholdt flere gratis temporære prosjekter i offentlig rom på Tøyen i Oslo, blant annet snekker- og sykkelverkstedsdager.

Prosjektet er ment som et lavterskeltilbud som er åpent for barn, unge og voksne i Gamle Oslo, og har sitt utspring i det faktum at de aller fleste som bor på Tøyen ikke har tilgang til eget hobbyrom/verksted eller mulighet eller kunnskap til å gjennomføre enkle reparasjoner eller utbedringer hjemme.

Byverkstedet er en kontaktskapende møteplass som stimulerer til egenaktivitet, i tillegg til å tilby mer organiserte workshops. Det utvikler praktiske ferdigheter og utjevner forskjeller.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?