Cembalo til Operahøgskolen

KUNSTHØGSKOLEN I OSLO fikk 200 000 kroner til cembalo i 2024

Kunsthøgskolen i Oslo er Norges største kunsthøgskole med fagområdene teater, dans, opera, kunst og håndverk, design og kunstfag. Operautdanningen ved KHiO er Norges eneste operautdanning og ble startet i 1964. For årene fremover gjøres det en satsing på barokkmusikk for studenter fra hele landet og et cembalo vil komme mange studenter og talenter til gode gjennom denne satsingen. Kunsthøgskolen i Oslo har fått tildelt 200 000 kroner til innkjøp av cembalo.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?