Cerebral Parese-foreningen

Cerebral Parese-foreningen, Avd. Oslo og Akershus fikk 75.000 kroner våren 2015 til maskiner og programvare for økt trening på Berg gård.

Styret i foreningen tilrettelegger i dette tiltaket for aktiv bruk av databasert spillteknologi for å bidra til økt trening blant sine medlemmer på Berg Gård i Oslo, det gjelder både sosial, motorisk og kognitiv trening.

Utgangspunktet var å tilby et aktivitetstilbud til tenåringer, «Klubb 10-14», der de kunne trene ferdigheter som er viktige i dagliglivets normale omgang med jevnaldrende funksjonsfriske tenåringer og i tillegg kunne oppnå å fylle klubb-kveldene med et oppdatert og moderne aktivitetstilbud.

Tilbudet gjelder nå alle medlemmene, og de vil videreutvikle satsingen med å anskaffe mer utstyr som er tilpasset medlemmenes nedsatte bevegelighet slik at flere kan få glede av å spille sammen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?