Charge Changemaker

CHARGE AS får 2000000 kroner til Charge Changemaker program 2022-2024

Charge jobber for å bidra til flere vellykkede oppstartsbedrifter, startet av førstegenerasjon innvandrere og flyktninger. Ved å bidra til å utvikle oppstartsbedrifter styrker de deltagernes muligheter for tilknytning til arbeidsmarkedet, skaper muligheter for nye arbeidsplasser, nettverk og styrker inkludering og mangfold.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?