Cinema Neuf

Cinema Neuf får 50.000 kroner til prosjektor i 2014.

Cinema Neuf er filmklubben for Oslos studenter og andre interesserte på Chataeu Neuf. Studentenes filmklubb trenger nå en fastmontert prosjektor for å få en mer varig løsning for visning av DVD- og BluRay-filmer. Per i dag vises disse på en PlayStation 3 med mobil prosjektor som må rigges opp og ned, og stilles inn med riktig bilde hver gang.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?