Cirkus Xanti

Cirkus Xanti får 500000 kroner til utstyr til Sirkuslandsbyen, inkludert sirkusutstyr spesielt til prosjekter for barn og unge. Cirkus Xanti er Norges ledende nysirkus kompani. De produserer egne forestillinger, men også pedagogiske- og sosiale prosjekter for barn og unge. De står bak Sirkuslandsbyen, som er et mobilt kultursenter og festival som gjester 3-4 byer hvert år. Det er gratis å komme inn i Sirkuslandsbyen. Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB er et bidrag for å fullføre Sirkuslandsbyen slik at denne opplevelsen kan deles med enda flere.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?