cKOMPETANSE

CCHANGE AS får 4859750 kroner til undervisningsmateriell, kurs og kompetanseheving

cChange er en forsknings- og verdibasert virksomhet som deler kunnskap, inspirasjon og verktøy for å løse klima- og miljøproblemet. Blant annet jobber de med et program, cChallenge, hvor deltagere utfordres til å gjøre endring i vaner, til gode for miljøet. Verktøyet er forankret i forskningen som professor Karen O’Brien og hennes forskningsgruppe har jobbet med i mer enn 25 år. Nå ønsker de videreutvikle programmet, og også etablere kursing av folk som igjen kan lede egne grupper gjennom cChallenge. Deltagerne vil få relevant kunnskap om klima, miljø, endringsledelse og samfunnsendring.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?