Containerskip og læring

DUVERDEN AS får 100000 kroner til installasjon

På senteret skal det bygges en ny utstilling som skal vise hvordan skipsfarten har endret seg gjennom tidene. En av hovedattraksjonene i utstillingen vil være et containerskip på nærmere 6 meter, med laste/lossesimulator og en brygge. Her skal barn og unge lære om naturfaglige temaer på en morsom og engasjerende måte.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?