Cornelia Stiftelsen

Cornelia Stiftelsen får 100.000 kroner til innredning av fire ungdomsrom på Rikshospitalet.

Anne Fi Troye har i ti år drevet Cornelia stiftelsen. Stiftelsens formål er å ta vare på hverdagen til de yngste pasientene, og da fortrinnsvis kreftpasienter.

Stiftelsen har blant annet bidratt til oppgradering av syv ungdomsrom på seks ulike sykehus. Ungdomsrommene er de unges friområde, et sted de kan drive med aktiviteter på deres premisser.

På Rikshospitalet, hvor ungdommer kommer fra hele landet for å bli behandlet for kreft, er det et stort behov for slike ungdomsrom.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?