Dagsturhytter

For å bidra til at flere får et turmål i nærområdet samarbeider Sparebankstiftelsen Hedmark, Innlandet fylkeskommune og Sparebankstiftelsen DNB om bygging av dagsturhytter.

Tiltaket skal bidra til at flere får et turmål i nærområdet, noe som vil engasjere turgåere i alle aldre og bidra til økt aktivitet og friluftsglede.

Målet er 46 hytter, en i hver kommune i Innlandet. Prosjektet er inspirert av et tilsvarende prosjekt i Sogn og Fjordane.

Innlandet fylkeskommune fikk i 2020 tildelt 7,45 millioner kroner til dagsturhytter i kommuner i tidligere Oppland fylke.

Se også: https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/far-midler-til-dagsturhytter.19865.aspx

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?