Dalane friluftsråd

Dalane Friluftsråd får 50.000 kroner til tilrettelegging av utearealet ved friluftshytta Storlibu.

Dalane Friluftsråd (DF) er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal, helt sør i Rogaland fylke

Friluftsrådet åpnet i desember 2007 friluftshytta Storlibu. Hytta står åpen og kan brukes av alle for overnatting og den er svært populær.

Nå skal det settes i gang et arbeid med å tilrettelegge området rundt hytta slik at flere kan bruke området. Det skal bygges bord og benker, tilrettelegges for teltplasser, settes opp gapahuker for overnatting og det skal lages til en klatrevegg.

Dalane Friluftsråd får 50.000 kroner av Sparebankstiftelsen DNB til tilrettelegging av utearealet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?