Dalen Idrettslag

Dalen Idrettslag får 20.700 kroner til lengdegrop med tilløp.

Idrettslaget er et viktig samlingspunkt for kultur og idrett på Gran, og har som mål å være et inkluderende og engasjerende miljø for barn og voksne. Med denne gaven kan de lage lengdegrop med tilløp på idrettsanlegget. Det vil komme idrettslaget, nærmiljøet og Dalen skole til gode.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?