Dans og musikk med Flere Farger

Verdensrommet får 250.000 kroner til prosjektet Flere Farger.

Verdensrommet er et kommunalt prosjekt i regi av Sarpsborg kulturskole. De jobber for at alle innbyggerne i Sarpsborg skal få oppleve å få tilgang til kultur og kulturelle aktiviteter uavhengig av alder, etnisitet, religion, funksjonshemning, legning og økonomi. Flere Farger er et gratis undervisningstilbud i musikk og dans til barn og unge med ulik etnisk opprinnelse. De har som mål å se de unge akkurat som de er og lære av deres sang- og kulturtradisjoner. Det er i dag 110 barn som deltar i alderen 6-18 år. Prosjektet avsluttes hvert år med flere forestillinger.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?