Danseglede

Gjennom prosjektet TILT har Panta Rei Danseteater over flere år sørget for at mange barn og unge får delta i og oppleve dansekunst, gjennom å involvere lokale kunst- og kulturaktører, lag og foreninger.

De første danseforestillingene i Østfold kunne oppleves under arrangementet Kulturnatt i Fredrikstad i september 2015 (Foto: Sverre Chr. Jarild).

Danseprosjektet TILT sørger for at mange får oppleve gleden av dans. Prosjektet er først og fremst rettet mot ungdom, men ønsket er å engasjere og glede flest mulig.

Tildelinger

I 2014 ble Panta Rei tildelt 5 millioner kroner til gjennomføring av TILT over tre år

I 2017 ble det tildelt 6 millioner kroner til videreføring av TILT fra 2018 til 2020.

I 2020 ble det tildelt 6 millioner kroner til å videreføre TILT over de tre neste årene med både dansetiltak for og med barn og talentutvikling for dansekunstnere.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?