Dansestudio på Bjørnholt skole

BJØRNHOLT UNGDOMSSKOLE får 25000 kroner til utstyr og faste installasjoner

Bjørnholt ungdomsskole ligger i bydel Søndre Nordstrand, og de fleste elevene har flerkulturell bakgrunn. Ungdom i bydelen har få positive areneaer i fritiden, og det er ønskelig med aktiviteter som kan foregå på skolen etter skoletid for å bygge opp et positivt nærmiljø. Derfor ønsker de å starte opp et dansestudio. Dans er svært populært blant unge på skolen, og kan bidra til integrering og positivt nærmiljø på tvers av kulturbakgrunn og religion.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?