De 1000 første dagene

KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON fikk 1 500 000 kroner til forprosjektet “De 1000 første dagene” i 2024

KS Partnerskap for radikal innovasjon og Sparebankstiftelsen DNB har inngått en partnerskapsavtale og vil sammen jobbe for å redusere unge som lever i utenforskap. Som en del av denne satsing ønsker partene å samarbeide om forprosjektet “De 1000 første dagene”. Den første fasen i et individs liv, inklusive livet i magen, er avgjørende for å hindre utenforskap senere i livet. Gode tiltak som settes inn tidlig i livet har den største effekten både for det enkelte barn og for samfunnet. KS Partnerskap for radikal innovasjon får en tildeling på 1,5 mill. kroner for å gjennomføre forprosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?