De 7 ulvungane i Sandnes

Turløypeprosjektet “De 7 ulvungane” får 250.000 kroner til kart/brosjyre, informasjonstavler, til tilrettelegging for funksjonshemmede og til benker og bord.


Les også artikkelen om turstien

De 7 Ulvungane er en sju kilometer lang tursti som går fra kulturhuset i sentrum av Sandnes og opp til kanten av Ulvanutane. Stien går via sju utsiktspunkter der du kan se Sandnes og Gandsfjorden. Hanatrappene, med 309 trappetrinn rett opp et fjell, er en del av løypa.

Nå planlegges det å sette opp informasjonstavler om hver av de 15 bydelene i Sandnes rundt omkring i løypa. Det skal komme benker og bord, og det skal settes opp en kikkert til fri benyttelse ved kanten av Ulvanutene.

For å øke interessen og opplevelsen for barn og unge planlegges det også å sette opp en ulvunge i granitt, kledd i en av de sju største sentrumsnære idrettsklubbenes farger, på hver nut.

“Underveis i løypa vil det også være gode muligheter til å finne den hemmelige Hålå. Dette er en stor og mystisk hule, som ytterst få kjenner til,” skrev prosjektgruppa i sin søknad til Sparebankstiftelsen DNB høsten 2008.

Prosjektet “De 7 ulvungane”, ved Leif Magne Thu, leder i Hana Bydelsutvalg, får 250.000 kroner av Sparebankstiftelsen DNB til kart/brosjyre over turstien, informasjonstavler, tilrettelegging for funksjonshemmede og til benker og bord langs ruta.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?