De Biermanske legater

De Biermanske legater får 300.000 kroner til overrislingsanlegg.

De Biermanske legater er en særegen, verneverdig eiendom, to små trehus, i Maridalsveien i Oslo. Husene brukes til aktivitet for ungdom. Her holdes kurs og her kan uetablerte musikere låne gratis lokaler til små konserter.

De har fått krav fra Brann- og Redningsetaten om å legge inn overrislingsanlegg i eiendommen, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med 300.000 kroner til dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?