De Unges Orkesterforbund

De Unges Orkesterforbund fikk 2.200.000 kroner i 2017 til utvikling av unge utøvere.

De unges orkesterforbund mottar støtte til støtte til drømmekonserter, sommerskoler, Norges Ungdomssymfoniorkester og ulike dirigentkurs i 2017.

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for alle barne- og ungdomsorkestre i Norge. UNOF har 5.000 medlemmer organisert i over 160 lokale orkestre. UNOF arbeider for at alle skal få instrumental opplæring med vekt på utvikling av samspillgrupper.

Drømmekonserten er et tilbud der orkestre kan ønske seg en profilert solist og orkesterleder, som sammen med fire unge musikere jobber med orkesteret frem til en konsert som virkelig løfter orkesteret. Konsertene tilbys regionorkestre på Østlandet og lokale ungdomsorkestre kan søke nasjonalt.

Det gis støtte til 14 sommerskoler over hele landet for å heve den kunstneriske og faglige kvaliteten, og for å kunne tilby dirigentkurs til unge utøvere. Norsk Ungdomssymfoniorkester mottar støtte til en ekstra samling og et tilbud om assistentdirigent .

Satsingen er en del av Dextra Musicas program for unge utøvere.

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?