Debattkonkurranse for ungdom

Buskerudmuseet fikk 230.000 kroner i 2019 til kursing i retorikk og gjennomføring av debattkonkurranse.

Portåsen, Herman Wildenveys barndomshjem, er et sted for nyskaping innen poesi og lyrikk, og er en del av Buskerudmuseet. De ønsker å stimulere ungdom til å delta i den offentlige samtalen.

De skal sette i gang demokratiprosjektet DBATT, med søkelys på språket og retorikkens betydning for å utvikle demokratisk medborgerskap. Flere videregående skoler i Buskerud skal kurses i retorikk og møte hverandre i en debattkonkurranse.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?