Deichman Holmlia

OSLO KOMMUNE DEICHMAN BIBLIOTEK får 8500000 kroner til tilpasning av rom og utstyr til biblioteket som moderne grendehus

Deichman er Oslos best besøkte kulturinstitusjon. Deichman Holmlia ligger i Søndre Nordstrand bydel og biblioteket stod klart i 1986. Bydelen har en stor andel barn og unge, og biblioteket legger en stor innsats i å få til aktiviteter for denne målgruppen. Biblioteket har vært et foregangsbibliotek med ansettelser av ungdommer som aktivitetsledere, noe som har hatt en viktig påvirkning på hvordan Deichman i dag jobber med ungdom. Det er lite som er endret i de fysiske omgivelsene fra da biblioteket ble åpnet for over 30 år siden, men nå står biblioteket foran en stor transformasjon og oppgradering. En transformasjon av biblioteket vil invitere inn nye brukergrupper, ildsjeler og frivilligheten til å dele og delta, og videreføre lokalhistorien. Utvidelsen i areal vil åpne for større arrangement som vil trekke til seg også nytt publikum. Det vil også romme et Biblo, der gode barndomsminner skapes og hvor barn kan tørre å tenke stort. Biblioteket vil bli et fyrtårn på Holmlia som lyser ut stolthet, trygghet og tilhørighet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?