Deichman UNG

OSLO KOMMUNE DEICHMAN BIBLIOTEK fikk 5 000 000 kroner til ungdomsråd og bidrag aktivitetsmidler i 2024 og 2025 i 2024

Deichman bibliotek har utviklet metoder for å engasjere ungdom og ønsker nå å implementere disse for å forbedre formidling, fellesskap og demokratibygging. Med utvidet ungdoms-programmering på flere lokalbibliotek, sikter de mot å nå rundt 20 000 unge per år og sette et solid grunnlag for fremtidig ungdomskunst- og kulturprogrammering. OSLO KOMMUNE DEICHMAN BIBLIOTEK har fått tildelt 5 000 000 kr til ungdomsråd og bidrag til aktivitetsmidler i 2024 og 2025.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?