Deltakelse og læring for barn og unge

SENTER FOR STUDIER AV HOLOCAUST OG LIVSSYNSMINORITETER får 4000000 kroner til formidling og undervisningsopplegg

HL-senteret er en veletablert forsknings- og formidlingsinstitusjon. Senteret har lang erfaring med forskningsbaserte utstillinger som kommuniserer med et bredt publikum. Sentralt i formidlingsvirksomheten står formidling overfor ungdom. I løpet av det treårige prosjektet de nå får støtte til, ønsker de å tilby barn og unge fra førskolealder til 13 år engasjerende, inspirerende og pedagogisk solide møter med temaer som gruppetenkning, fordommer, utenforskap og begrensinger for demokratisk deltakelse. Denne satsingen vil heve målgruppens forståelse av, og engasjement i, demokratiet gjennom workshops, undervisningstilbud, utstillinger og annet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?