Demokrati for framtiden

SENTER FOR LANGSIKTIG POLITIKK AS fikk 900 000 kroner til ungdomsakademi, nettverksbygging, utredning, forskning og arrangement i 2024

Senter for langsiktig politikk er en politisk uavhengig organisasjon med mål om å belyse det de har definert som noen av de viktigste, men mest neglisjerte, utfordringene i vår tid. Senteret skal drive samfunnsanalyse, utvikle forslag til politikk, bidra i offentlige diskusjoner og være en møteplass for alle som er interessert i langsiktig og kunnskapsbasert politikk. Senter for Langsiktig Politikk AS har fått tildelt 900 000 kroner, øremerket ungdomsakademi, nettverksbygging, utredning, forskning og arrangement.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?