Demokrati for framtiden

SENTER FOR LANGSIKTIG POLITIKK AS får 200000 kroner til ungdomsakademi og koordinering av prosjektet

Senter for langsiktig politikk er en politisk uavhengig organisasjon med mål om å belyse noen av de viktigste, men mest neglisjerte, utfordringene i vår tid. Senteret skal drive samfunnsanalyse, utvikle forslag til politikk, bidra i offentlige diskusjoner og være en møteplass for alle som er interessert i langsiktig og kunnskapsbasert politikk. I dette prosjektet skal de organisere et ungdomsakademi, for politisk interessert ungdom og unge voksne med verv i politiske partier og andre samfunnsorganisasjoner. Deltakerne vil møtes for å lære om og diskutere problemstillinger tilknyttet fremtidige generasjoner sammen med relevante eksperter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?