Demokrati i praksis

UNIVERSITETET I OSLO får 5377382 kroner til koordinering av arbeidet med å ta i bruk forskningsbasert kunnskap i møte med sivilsamfunn, frivillighet, studenter, skoler og samfunnet for øvrig samt arrangementer

UiO:Demokrati er en ny, tverrfaglig demokratisatsning ved Universitetet i Oslo. Målet er å tette kunnskapshull og utforske demokratiets forutsetninger, utfordringer og uløste spørsmål. Satsingen skal være en faglig og vitenskapelig ressurs for sivilsamfunnsorganisasjoner og myndigheter. UiO:Demokrati ønsker å være en ansvarlig samfunnsaktør som gjør forskningen tilgjengelig og anvendbar. Demokratiet er ikke noe vi kan ta for gitt. Demokratiet må hegnes om, det må stadig utvikles og forbedres, og få ting er viktigere enn å utruste og utvikle nye generasjoner til demokratisk tenkning og deltakelse. I et slikt arbeid trengs et mest mulig solid kunnskapsgrunnlag og med “Demokrati i praksis”legges det til rette for at ny kunnskap om demokratiet tas i bruk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?