Demokratilæring i “Ny-planet” utstilling

MENNESKERETTIGHETSAKADEMIET får 420000 kroner til videreføre “Ny planet”-utstillingen

Menneskerettighetsakademiet (MRA) jobber med å utvikle demokratisk kompetanse og økt respekt for menneskerettighetene i Norge og internasjonalt. Utstillingen «Den nye planeten» er produsert av MRA, som ansvarlig partner, i samarbeid med Eidsvoll 1814/Norsk Folkemuseum og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har finansiert produksjonen. I utstillingen blir en kjent med enslige mindreårige asylsøkere i Norge og får innblikk i deres tanker om hvilke verdier som skaper gode samfunn. Utstillingen har fått støtte i flere omganger og har til nå blitt vist på 24 steder og har hatt ca. 40 000 besøkende . Nå får de støtte til å videreføre prosjektet i 2023 og gjennomføre ytterligere 9 utstillinger, bevisstgjøre og aktivisere skoleungdom rundt tematikken demokrati, ytringsfrihet og gode samfunnsverdier.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?