Demokratiopplæring

NOREGS UNGDOMSLAG fikk 1.300.000 kroner i 2019 til et opplæringsprogram i demokrati for ungdom.

Med prosjektet UngtDemokrati vil Noregs Ungdomslag gi ungdommer en mulighet til å bli bedre kjent med organisasjonsarbeid, de skal jobbe med selvutvikling og kurses i retorikk, kommunikasjon, ledelse, debatt og politisk arbeid.

I løpet av tre samlinger gjennom året vil deltakerne også få muligheten til å praktisere det de har lært på hverandre, inn mot landsmøtet i Noregs Ungdomslag og opp imot politikere og organisasjonstopper på Arendalsuka.

Med erfaringer fra prosjektet vil deltagerne komme styrket hjem med verktøy, et nettverk og være inspirerte til å jobbe med sine interesser og det de brenner for i eget lokalmiljø.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?