Demokrativerkstedet på Utøya

UTØYA AS får 12000000 kroner til å kunne legge til rette for å samle flere unge på Utøya

Etter terrorangrepet på Utøya i 2011 har stedet blitt gjenreist som et demokrativerksted der tusenvis av unge mennesker hvert år minnes ofrene for terroren, lærer om 22. juli og engasjerer seg mot rasisme, hatprat og ekstremisme. Dette er dessverre minst like aktuelt som for ti år siden og heldigvis opplever Utøya stor pågang av ungdom og organisasjoner som vil styrke demokratiet gjennom kunnskap og engasjement. Med denne tildelingen får flere unge muligheten til å komme til Utøya, både gjennom økt kapasitet med nytt undervisningsbygg og flere ressurser til å administrere aktivitetene. Bygget skal oppføres etter FutureBuilt-metoden, med minst mulig miljøavtrykk. I tillegg gis det midler til at ungdom som har vært på Utøya kan organisere aktiviteter i sitt nærmiljø for å styrke demokratiet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?