Den digitale olavskilden

MUSEENE ARVEN AS fikk 750 000 kroner til prosjektet Den digitale olavskilden i 2024

Slaget på Stiklestad i 1030 er en av de mest symbolsterke hendelsene i norsk historie. Olav Haraldssons fall i slaget på Stiklestad og helgenkåringen i Nidaros året etter fikk dyptgripende betydning for fremveksten av det norske riket politisk, religiøst, rettsmessig og kulturelt. Konsekvensene utgjør en nasjonal og internasjonal arv som det norske samfunnet fortsatt bygger på. Nasjonaljubileet 2030 kan dermed feire at Norge har bestått som rike i tusen år. Stiklestad Nasjonale Kultursenter, en del av Museene Arven, fungerer som et nav i jubileet. Tusen år med historie gir tusen historier å fortelle. Mange steder og aktører i Norge vil være med å fortelle sine historier i en jubileumsstafett som startet allerede i 2021. I Den digitale olavskilden, skal spor etter Olav Haraldsson/Olav den hellige samles fra hele verden. Det finnes utallige spor etter Olav, i hele Norge og i resten av verden. Disse sporene finner en tilknyttet kirkebygg, i sagn og myter, naturformasjoner, kunst, kultur, håndverk, men også i offentlige symboler. Sporene speiler Olav sin historiske betydning gjennom tusen år, i tillegg til hans betydning i vår samtid. Gjennom inkluderende museumspraksis, skal lag, foreninger og organisasjoner som ønsker det, kunne engasjere seg i arbeidet med å samle sporene, med særlig fokus på barn og unges involvering i prosjektet. Museene Arven AS har fått tildelt 750.000 kr til prosjektet Den digitale olavskilden.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?