Den glemte skolegården får nytt liv

FORELDRENES ARBEIDSUTVALG, LYSAKER SKOLE fikk 300 000 kroner til å oppgradere skolegården i 2024

Lysaker skole planlegger en omfattende transformasjon av sin skolegård fra asfalt og minimal vegetasjon til et inkluderende miljø som oppmuntrer til lek, glede, læring og fysisk utfoldelse. Med støtte fra ansatte, elever, foreldregruppen, idrettslag, kommunen og lokalt næringsliv, håper de å skape en sosial arena for interaksjon, utvikling og lek for både elevene og nabolaget. Foreldrenes Arbeidsutvalg, Lysaker skole, har fått tildelt 300 000 kr til å oppgradere skolegården.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?