Den glemte skolegården skal få nytt liv

Foreldrenes arbeidsutvalg på Lysaker skole fikk støtte i 2023 til å gjennomføre et forprosjekt om oppgradering av skolegården.

Skolen har et uteområde som ikke innbyr til god lek for barna, og som benyttes lite utenfor skoletid. I tett samarbeid med elever og andre skal de nå skape en plan for hvordan skolegården kan bli en arena som bidrar til inkluderende lek og sosialt samvær, også etter skoletid.

De ønsker å gjøre et grundig forarbeid som sørger for at både barnas, skolens og nærmiljøets ønsker inkluderes, men også eksperters vurdering av hva som er god og helhetlig bruk av arealene og hva en fornuftig fremdriftsplan kan være.

Prosjektet er foreldredrevet, med støtte fra ledelsen på skolen. Lag og foreninger i lokalmiljøet vil også involveres i prosjektet.

Tildeling

FORELDRENES ARBEIDSUTVALG, LYSAKER SKOLE fikk 50.000 kroner i 2023 til forprosjekt om oppgradering av skolegården.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?