Det Andre Teatret

Det Andre Teatret i Oslo har fått tilsammen 1,3 millioner kroner til ny scene og utstyr til filming.

Det Andre Teateret (DAT) åpnet i 2011 som et privat initiativ fra flere improgrupper som fortsatt driver stedet i dag. Teatret drives i stor grad på frivillig basis, og har improviserte forestillinger som hovedfokus.

Programmet byr på improviserte forestillinger for voksne, i tillegg til et eget kurstilbud, ulike eksterne prosjekter, turnévirksomhet, og egne tilbud for barn- og unge.

Filming av forestillinger

I 2017 fikk Det Andre Teatret 700.000 kroner til å bygge ut et flerkamera-system for å kunne dokumentere og streame forestillinger.

For å videreutvikle teateret og fagfeltet ønsker de at materialet de produserer skal bevares for ettertiden. På den måten kan det brukes som undervisningsmateriale, som referanse for egen faglige utvikling, som inspirasjon for andre aktører og som materiale for forskning og videreutvikling av fagfeltet.

Intimscene

I 2015 fikk de 600.000 kroner til teknisk rigg og bygging av tribune. Da hadde teatret fått tilgang til et lokale hvor de ønsker å bygge om den ene prøvesalen til en intimscene. Den nye scenen skulle gi rom til å videreutvikle og utvide tilbudene for barn og unge.

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?