Det Norske Akademis ordbok 2023-2024

Det Norske Akademis ordbok er en fritt tilgjengelig, løpende oppdatert digital ordbok på nett. Fremover skal NAOB gjøres mer kjent i skolen.

I NAOB portretteres bokmålet og riksmålet fra tidlig 1800-tall frem til i dag: betydninger, nyord, idiomer og uttrykk, ordbruk og ordforbindelser (kollokasjoner), stavemåte, ordklasse, bøyning, uttale og ordhistorie/etymologi.

Et særtrekk ved NAOB er den store mengden med litterære sitater som viser ordene i faktisk bruk – et vindu mot den rikholdige norske litteraturen – fra Henrik Wergeland og Camilla Collett til Vigdis Hjorth og Karl Ove Knausgård.

I arbeidet fremover handler det om å gjøre NAOB mer kjent i skolen. Det skal gjøres ved å benytte læringsplattformen Addito, en åpen delingsplattform for skolen, der et undervisningsopplegg skal gjøres tilgjengelig.

Det vil i første omgang være knyttet til norskfaget. Etter hvert som elevene blir kjent med NAOB, vil det være et viktig hjelpemiddel også i fag som for eksempel naturfag og samfunnsfag, både for å forstå ordene som brukes og for selv å velge de rette ord og uttrykksmåter i egne tekster.

Tildeling

DET NORSKE AKADEMI FOR SPRÅK OG LITTERATUR fikk tildelt 1.500.000 kroner i 2022 til utvikling av nettside og undervisningsopplegg.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?