Det norske hageselskap

Det norske hageselskap får 200.000 kroner til å etablere et medlemsblad for barn.

Det norske hageselskap ønsker å etablere et elektronisk og papirbasert medlemsblad rettet inn mot barn i barnehager og skoler.

Til dette prosjektet har Sparebankstiftelsen DNB bidratt med kr 200.000.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?