Det Norske Kammerorkester

STIFTELSEN DET NORSKE KAMMERORKESTER får støtte til kunstnerisk utvikling.

Det Norske Kammerorkester har gjennom 30 år markert seg som et innovativt kammerorkester på høyt internasjonalt nivå. De ønsker å fortsette å utfordre publikum gjennom nye formidlingsgrep og konsertformater. Det Norske Kammerorkester får 1,5 millioner kroner over tre år til kunstnerisk utvikling.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?