Det Norske Studentersamfund

Det Norske Studentersamfund får 500000 kroner til lyd- lys- og dj-utstyr til lokalet Betong. DNS er Oslos største studentforening med over 4000 medlemmer, og de disponerer Norges største studenthus, Chateau Neuf. DNS har frivillige som arbeider bredt og som står for arrangementer hver ukedag. DNS er i tillegg en paraplyorganisasjon med 23 foreninger knyttet til seg på Chateau Neuf. Scenen blir hyppig brukt til konserter, debatter, fester, foredrag, men det tekniske utstyret trenger til fornyelse. Med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB får studentene en oppgradering av lys-, lyd- og dj-ustyr slik at lokalet fortsatt kan være attraktivt for studentenes arrangementer og aktiviteter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?